• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

 ПГЕЕ "Капитан Петко войвода"

 гр. Кърджали

 6600  ул. "Мара Михайлова" №5

 тел. 0361/6 29 31

 е-mail: info-909112@edu.mon.bg

Сайт на РУО Кърджали