• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Технически университет София - Филиал Пловдив

Ден на отворените врати: 25.03.2022 г.

 

Висше училище по сигурност и икономика
Пловдив 4004, бул. „Кукленско шосе“ № 13
www.vusi.bg
Телефон: 0884 584 067; 032/ 260 974; 0882 392 736
E-mail: vusi@vusi.bg

Рекламна брошура и книжка на ВУСИ

 

Висше училище по мениджмънт - Варна

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ гр. Габрово  

 Висше училище по агробизнес и развитие на регионите гр. Пловдив