• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

      Отбелязването на Деня на Земята - 22 април се превърна в традиция за учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода"- Кърджали. И тази година, въпреки условията на извънредно положение и дистанционно обучение, заради COVID19, не беше пропусната.
      Представителите на ученическия съвет на гимназията се заеха изцяло с организацията на конкурс „Земята - наш дом". Конкурсът беше осъществен в три основни направления: изготвяне на презентация по темата, есе "Земята - наш дом" и рисунка и макет.
      Класирането на кандидатите беше анонимно и независимо и беше извършено отново от ученическия съвет, за което те представиха протокол на ръководството.
      По тяхно предложение ще бъдат дадени и награди за оригиналност на идеите освен традиционните за първо, второ и трето място във всяко направление.

      Официалното връчване на наградите ще бъде проведено след приключване на извънредното положение.

За повече информация и достъп до най-добрите изработки:

ПРОТОКОЛ

за

класиране на подадените проекти за конкурса „Земята -  наш дом“

Днес 16.04.2020г. се проведе виртуално събрание за класиране на подадените проекти за конкурса „Земята -  наш дом“.

На събранието присъстваха членове на Ученическия съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали съгласно списък.

След гласуване Ученическия съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали избра победители в следните категории:

1. Презентация на тема „Земята – наш дом“

2. Есе на тема „Земята – наш дом“

3. Рисунка на тема „Земята – наш дом“

4. Макет, видеоклип или стихотворение на тема „Земята – наш дом“

Победители в категория презентация на тема „Земята – наш дом“:

1-во място: Есер Ердинч от 9а клас,                  12 гласа

2-ро място: Раим Али от 9а клас,                       11 гласа    

3-то място: Даниел Мандов от 10б клас,            6 гласа

Победители в категория есе на тема „Земята – наш дом“

1-во място: Емре Халил от 9а клас,                              9 гласа

2-ро място: Не се присъжда

3-то място: Не се присъжда                               

Победители в категория рисунка на тема „Земята – наш дом“

1-во място: Ерен Аптис от 9а клас,                    13 гласа

2-ро място: Беркай Байрям от 10а клас,            9 гласа

3-то място: Йоскан Салим от 9б клас                6 гласа

Ученическия съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр. Кърджали гласува и реши да бъде присъдена награда за оригиналност на :

Ученически съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ гр.Кърджали

                                                                                        

Председател: Боян Узунов