• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5
  1. Заповед № РД09-4065/30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждане на националните външни оценявания (НВО) в 4. клас, в 7. клас и в 10. клас през учебната 2022/2023 
  2. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас/по желание на ученика/
  3. Заявление за полагане на изпит от националното външно оценяване по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности/по желание на ученика/
  4. Инструктаж за ученика за национално външно оценяване (НВО) в края на Х клас
  5. Инструктаж за ученика за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас за компонента „Говорене“ по чужд език
  6. Инструктаж за ученика за националното външно оценяване (НВО) в края на Х клас по информационни технологии за измерване на дигитални компетентности
  1. Модели на НВО публикувани на сайта на МОН – https://www.mon.bg/bg/100151