• 0361/6 29 31
  • info-909112@edu.mon.bg
  • гр. Кърджали, ул. "Мара Михайлова" №5

Професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” се намира в централната част на града в непосредствена близост до автогарата. Вече 25 години училището предлага актуални, перспективни и интересни за изучаване специалности в областта на електрониката и електротехниката, които намират пълна реализация в съвременните области на живота – компютърни и информационни технологии, телекомуникации и електрообзавеждане.

Училището предоставя модерна материално – техническа база:

- четири компютърни кабинета, обзаведени със съвременни компютри с непрекъснат и високоскоростен  достъп до интернет;

- мултимедиен център;

- кабинети и лаборатории с модерна измервателна техника и  уреди;

- библиотека с богат фонд от художествена и техническа литература;

- осигурено общежитие за учениците и стая за самоподготовка с DVD, компютърна зала и читалня;

- физкултурен салон и силова зала;

- здравното обслужване е обезпечено от медицинска сестра и отлично оборудван стоматологичен кабинет;

- извършено е цялостно подновяване на прозорците с PVC дограма, изолация на покривите;

- бизнес клуб и радиоклуб;