Нашите ученици

Прием за учебната 2022/2023 година

    Работно време на комисията по приемането на учениците е от 08.00 ч. до 17.00 ч. в сградата на ПГЕЕ – Компютърен кабинет № 4, I етаж.
Уважаеми родители, за подаване на документи за участие в I етап на класиране, в периода от 05.07.2022 г. до 07.07.2022 г. и III етап на класиране, в периода от 26.07.2022 г. до 27.07.2022 г. може да разчитате на съдействие от наша страна за въвеждане на желанията в електронната платфoрма за прием 2022/2023 г. Адресът на гимназията е гр. Кърджали, ул. „Мара Михайлова“ № 5(до автогарата).
   Ръководството на ПГЕЕ Ви напомня, че в съответствие с Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование, при кандидатстване в VIII клас в професионалните гимназии се изисква представяне на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика - за кандидатстване за специалности от професии.
 
Срокове за подаване на заявления за класиране и записване на ученици:

ЕТАП

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ

КЛАСИРАНЕ

ЗАПИСВАНЕ

ПЪРВИ

05.07 - 07.07.2022 г.

 до 12.07.2022 г. вкл.

13.07 - 15.07.2022 г. вкл.

ВТОРИ

13.07 - 15.07.2022 г.

 до 20.07.2022 г. вкл.

21.07 - 22.07.2022 г. вкл.

ТРЕТИ

26.07 - 27.07.2022 г.

 до 29.07.2022 г. вкл.

01.08 - 02.08.2022 г. вкл.

Документи, необходими за записване на ученици
• Заявление до директора/наш образец/.
• Свидетелство за основно образование/оригинал/.
• Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика /оригинал/.ПАТРОНЕН ПРАЗНИК - 18.12.2021 г.

  

 

---

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

    Уважаеми ученици, Призоваваме Ви към отговорно отношение към Вашето образование и Вашето здраве. Избягвайте обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

      Уважаеми родители, Вие винаги сте били наши партньори. Следете отговорно здравословното състояние на децата си. Осигурете им средства за лична защита и хигиена. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Съдействайте ни и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им онлайн от техните учители. Ограничете контактите на децата си извън семейството. Уверени сме, че с общи усилия и с отговорност ще преодолеем този труден период!

Превантивни мерки за предпазване от Коронавирус

 

 

 

  Отчитаме отново успешна международна практика

          
 
 
 

 

 
 

Новини