Нашите ученици

 

УВАЖАЕМИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

   Във връзка със създадената извънредна ситуация и усложнена епидемична обстановка Ви информираме, че дните от 22.03.2021г. до 31.03.2021г.. са обявени за неприсъствени за учениците. Създадена е организация за онлайн обучение. Учебните занятия ще се провеждат ежедневно в съответствие със седмичното разписание на училището, но в електронна среда. Уважаеми ученици, Призоваваме Ви към отговорно отношение към Вашето образование и Вашето здраве. Материалите за овладяване на учебното съдържание, ще Ви бъдат предоставени онлайн от учителите Ви. Може да разчитате на тях за подкрепа и консултации. Избягвайте обществени места и физически контакт с други хора. Използвайте активно средствата за лична защита и хигиена, осигурени от Вашите семейства.

      Уважаеми родители, Вие винаги сте били наши партньори. Следете отговорно здравословното състояние на децата си. Осигурете им средства за лична защита и хигиена. При най-малко съмнение за влошаване на здравето им, незабавно потърсете медицинска помощ. Съдействайте ни и и мотивирайте децата си да се запознават редовно с учебните материали, предоставени им онлайн от техните учители. Ограничете контактите на децата си извън семейството. Уверени сме, че с общи усилия и с отговорност ще преодолеем този труден период!

Превантивни мерки за предпазване от Коронавирус

 

 

 

  Отчитаме отново успешна международна практика

          
 
 
 

 

 
 

Новини