Професионално обучение

ДЪРЖАВНИ ИЗПИТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

  1. Заповед № РД09-2151/27.08.2019 г. за определяне на дати за провеждане на държавни изпити по теория на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация
  2. Заявление за полагане на изпити за придобиване на професионална квалификация
  3. Дати за провеждане на държавни изпити по теория и практика на професията и специалността за придобиване на степен на професионална квалификация учебната 2019/2020 г. и срок за подаване на заявления

Национални изпитни програми:

График за провеждане на изпити за самостоятелна форма на обучение през учебната 2020/2021 година

Заявление за изпити самостоятелна форма/априлска сесия

Новини