Нашите ученици

Проекти

Колективът  на ПГЕЕ активно работи по проекти с цел да направи училището по-привлекателно за своите ученици. През последните години са реализирани успешно проекти към Центъра за развитие на човешките ресурси по програма  „Леонардо да Винчи”, програма  „Коменски” и eTwinning. Отлични резултати бяха постигнати  и по проекти на Европейски социален фонд и Корпуса на Мира. Подробна информация за проектите на училището може да намерите в блога по проекти на ПГЕЕ.

 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

 

 Програма "Леонардо да Винчи"

 

 

 Програма „Коменски”

 

 

 Корпус на Мира

 

 

 

Европейски социален фонд

Новини