Фотогалерия

Проект „Европейско сътрудничество в професионалното обучение” по програма Леонардо да Винчи, Испания, 2010г.  

 

 

 25 години ПГЕЕ 

 

 

  

   Посещение на посланика на САЩ Джеймс Уорлик в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, Кърджали,  26.02.2010

                                      

  

                                           

   Проект „Европейско сътрудничество в професионалното обучение” по програма Леонардо да Винчи, Германия, 2009 г.

 

  

   Проект „Европейско сътрудничество в професионалното обучение” по програма Леонардо да Винчи, Испания, 2009г.

 

                                    

   Посещение на учители от ПГЕЕ в гр. Фритцлар, Германия по проект "Партньорство в обучението" по програма "Леонардо да Винчи" - 2009г. и 2011г. 

 

              

     Проект „Обучение без граници” по програма Леонардо да Винчи, Испания, 2008 г. 

                

Новини