Учебни планове

ПРОФЕСИЯ код № 522010 

EЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220103

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

VIII а клас

ІХ а клас

Х а клас

ХІІ а клас

ПРОФЕСИЯ код № 522020 

ЕЛЕКТРОМОНТЬОР

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220107

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

VIII б клас

IX б клас

ПРОФЕСИЯ код № 522010 

EЛЕКТРОТЕХНИК

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5220106

ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

Х б клас

ХI а клас

ХІI а клас

ПРОФЕСИЯ код № 52305

ТЕХНИК НА КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ

СПЕЦИАЛНОСТ код № 5230501

КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ

VIII в клас

ІХ в клас

Х а клас

ХI б клас

XII б клас

 

Новини