Европейски социален фонд

Проекти

Финансирани от фонда и насочени към изграждане на  привлекателен облик на училищния живот и условия за успешна социална реализация на учениците,  създаване на  чувство на принадлежност към училището и неговите традиции,  организиране на свободното им време чрез различни извънкласни и извънучилищни форми на обучение:

 „В моето училище - с моите приятели”, 2009г

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/blog-post_22.html

  

Проекти

Финансирани от фонда и насочени към провеждане на платен стаж на учениците от ПГЕЕ в петте най-големи предприятия на област Кърджали:

  „Сътрудничество в обучението”, 2010 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/12/blog-post.html

 

„Образование чрез действие”, 2009 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/blog-post_6089.html 

Новини