Съпътстваща дейност eTwinning

 

ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр.Кърджали, е първата професионална гимназия от България с присъден Национален знак за качество

Проекти:

 „Електричество без граници”, 2008/09 г., България – Франция – отличен със знак за качество

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/blog-post.html

 

„ИКТ в електрочертането”, 2008/09 г., България – Франция – отличен със знак за качество

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/k.html

 

 „Обява за партньорство”, 2007 г., България – Гърция – отличен със знак за качество

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/k.html

 

 

Новини