Програма „Леонардо да Винчи”

  

Програма „Леонардо да Винчи” - ученици 

  Програмата осигурява финансиране за провеждане на международен стаж на ученици във високо технологични предприятия в различни европейски държави

 Проекти:

 „Испански опит в съвременните енергийни технологии”, Испания 2010 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/

„Европейско сътрудничество в професионалното обучение” – поток

Испания, 2009 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/10/2008_17.html

„Европейско сътрудничество в професионалното обучение” – поток Германия, 2009 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/10/2008_17.html

„Знам, мога, правя”, Латвия 2009 г. – ПГЕЕ е приемащ партньор

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/blog-post_12.html

„Обучение без граници” -  Испания, 2008 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/10/2008.html 

                                 

Програма „Леонардо да Винчи” - учители 

  

 Програмата осигурява финансиране за провеждане обмен на учители

  Проекти:

 „Партньорство в обучението”, Германия 2009 г.

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/2009.html

„Европа вдъхновява”, Латвия 2009 г. – ПГЕЕ е приемащ партньор

http://pgee-kj-bg.blogspot.com/2009/11/europe-inspires.html

Новини