Нашите ученици

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

1. Заповед № РД09-2119/ 28.08.2020 г. за определяне на дати за провеждане на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) и на график на дейностите за организация, провеждане и оценяване на ДЗИ през учебната 2020/2021 година
2. Заявление за допускане до държавни зрелостни изпити (ДЗИ)
3. Инструктаж за зрелостника

График за провеждане на ДЗИ - майска сесия 2021
 

I.

Български език и литература

19 май 2021г.

08.00ч.

II.

Втори ДЗИ

21 май 2021г.

08.00ч.

III.

ДЗИ по желание на ученика

 в периода 26.05.2021г. – 31.05.2021г.График за дейностите, свързани с ДЗИ
 

Дейност

срок

1.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

от 01.03.2021г.
до 19.03.2021г.

2.

Допускане до ДЗИ

до 18.05.2021г.

3.

Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали

до 18.05.2020г.

4.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 18.05.2021г.

5.

Оценяване на изпитните работи

от 22.05.2021г.
до 06.06.2021г.

6.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 07.06.2021г.

 

 

Новини