Нашите ученици

    През 2013/2014 учебна година ПГЕЕ „Капитан  Петко войвода” – гр. Кърджали открива нова специалност  - „Автомобилна мехатроника” с прием след 7-ми клас.
   Направлението е ново и адекватно на нуждите на пазара на труда. Автомобилната мехатроника е специалност с все по-широко разпространение. Съвременните автомобили са снабдени с иновативни компютърни и електронни системи, все по -интензивно се налагат на пазара, а за поддръжката им са необходими квалифицирани, обучени и компетентни специалисти. ПГЕЕ предлага възможност за обучение точно по тази специалност с възможност за високоплатена професионална реализация не само в България, а и в чужбина.
    Според изследване на Германско-българската търговско-индустриална камара, направено през 2011 г. специалистите с професия „Автомобилен мехатроник” е на първо място сред най-търсените кадри от фирмите в автомобилната индустрия.
     Специалността е подкрепена и от големите транспортни фирми, диагностични центрове и сервизи в града.
 
 Димитър Димитров - Управител на  "Мариета" ООД
 
 
   
     „Фирма  "Мариета" ООД предлага услуги с гарантирано качество  в областта на автобусния транспорт. Вече 23 години компанията стои стабилно на пазара и търси непрекъснато развитие и модернизация на автобусния си парк. С навлизането на електрониката в управлението на автомобилите е налице остра нужда от квалифицирани кадри за поддръжка.
     В тази връзка приветствам откриването на новата професионална паралелка по специалност ”Автомобилна мехатроника”с интензивно изучаване на немски език и прием след 7 клас в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали. 
      Заявявам, че като собственик  и управител на  "Мариета" ООД съм готов да бъда партньор на училището в създаването и реализирането на  новата специалност. Наясно съм, че за просперирането на фирмата са необходими добре подготвени кадри и в тази връзка подкрепям сътрудничеството между образованието и бизнеса за постигане на нашата обща цел – развитие на района и успешна реализация на на младите хора.“
Юзай Ракиб Шабан - собственик на сервиз за автомобилна техника „Юз-Ай“ ООД, кв. Гледка, гр. Кърджали.
  
  
  
     „Изразявам подкрепата си за откриването на  професионална паралелка по специалност ”Автомобилна мехатроника” в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали. Това е нова и модерна специалност и за първи път се открива в нашата област. Очаквам в нея да се подготвят специалисти, които да познават електрониката на съвременния автомобил и да могат да обслужват и поддържат   основните компоненти на управлението. За успешното си развитие моята фирма се нуждае от такива специалисти. Затова изявявам готовност да подпомагам училището в създаването и развитието на материалната база, необходима за обучението на учениците. Те ще имат възможност да провеждат практика и стаж по специалността в сервиза.“
  
Сейхан Мехмед  - Управител на „ЕМС – ТУРС” ООД
 
     „Като управител на фирма „ЕМС – ТУРС” ООД, гр. Кърджали искам да изразя подкрепата си за новата и модерна специалност ”Автомобилна мехатроника”, която се открива в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”.  Компютърното управление на съвременните превозни средства изисква специалисти, които са в състояние да поддържат и обслужват електронните и електрическите им системи. Фирмата ни разполага с 10 нови автобуса със сто процента електронно управление. Изпитваме затруднение при възникване и на най - малкият проблем, при който за  диагностика и ремонт се налага да се търси специализиран екип в по-голям град като Пловдив и София.
       Считам, че откриването на специалност ”Автомобилна мехатроника” в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр. Кърджали е плюс за региона. Готови сме да подкрепим училището в създаването и развитието на базата, необходима за качествено обучение на учениците по специалността, както и при осигуряването  на практика на техните ученици. Успешното развитие на тази специалност е в наш взаимен интерес.“
Георги Петров, Управител на AutoBOXexpressservice, Кърджали
 
     „AutoBOX express service“, Кърджали е част от голямата верига AutoBOX express service и е един от най-модерно оборудваните сервизи на територията на града. Разполагаме с модерна апаратура за компютърна диагностика на електронното управление. Но усещаме глад за такива специалисти. Още повече, че имаме идея за разширяване на бизнеса и ще са необходими специализирани кадри. 
      В тази връзка приветствам откриването на  новата и модерна професионална паралелка по „Автомобилна мехатроника” в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода”, гр.Кърджали.
      Ще подкрепям и  подпомагам професионалната гимназия в създаването и развитието на материалната база, необходима за обучението. Ще предоставям  възможност на учениците да провеждат практика и стаж по специалността в сервиза.“
инж. Слави Ганчев, управител на ЕТ „СЛАВИ – СЛАВИ ГАНЧЕВ“
 
     „Автосервиз Слави“ е един от големите представители на бранша в област Кърджали. Разполагаме със стендове за изпитване на Robert Bosch GmbH със софтуер, позволяващ диагностициране на електрическите компоненти и системи на автомобилите.
     Като бивш възпитаник на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ смятам, че това е училището, което може в най-голяма степен да покрие изискванията за реализиране на професионалната подготовка по специалността „Автомобилна мехатроника“. Готов съм да съдействам за осигуряване на съвременна материално-техническа база за часовете по учебна и производствена практика. В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в образованието и квалификацията на младите хора.“ 

Новини