Нашите ученици

     На 04.01.2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа онлайн ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището с дневен ред:

1. Становище на ОС по План прием за учебната 2020/2021 година.

С материалите за заседанието ще бъдете запознати предварително по електронната поща.

Новини