Нашите ученици

Обществен съвет

Протокол 6/03.07.2023 /учебната 2022/2023/

Протокол 5/07.04.2023 /учебната 2022/2023/

Протокол 4/18.01.2023 /учебната 2022/2023/

Протокол 3/19.12.2022 /учебната 2022/2023/

Протокол 2/26.10.2022  /учебната 2022/2023/

Заповед - състав на Обществения състава за учебната 2022/2023 година

Протокол 6/13.07.2022 /учебната 2021/2022/

Протокол 5/11.04.2022 /учебната 2021/2022

Протокол 4/17.01.2022 /учебната 2021/2022/

Протокол 3/04.01.2022 /учебната 2021/2022/

Протокол 2/05.11.2021 /учебната 2021/2022/

Протокол 1/04.11.2021 /учебната 2021/2022/

Протокол 5/ 14.07.2021 /учебната 2020/2021/

Протокол 4/ 05.07.2021 / учебната 2020/2021/

Протокол 3/30.03.2021 /учебната 2020/2021/

Протокол 2/04.01.2021 /учебната 2020/2021/

Протокол 1/28.10.2020 /учебната 2020/2021/

Отчет за работата на Обществения съвет през учебната 2019/2020 година

Протокол 4/02.07.2020 г.

Протокол 3/30.03.2020 г.

Протокол 2/09.01.2020 г.

Протокол 1/ 10.01.2019 г.

Отчет за работата на Обшествения съвет за учебната 2017/2018 година

Протокол 4

Протокол 3

Протокол 2

Протокол 1

Покана (Обществен съвет)

Покана - заседание на Обществения съвет

Новини