Нашите ученици

   На 11.09.2017 г. /понеделник/ от 11.00 часа в дирекцията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:
1.Съгласуване на училищните учебни планове за 2017/2018 учебна година за 8 клас по специалности, както следва:
- „Електрообзавеждане на транспортна техника“
- „Компютърна техника и технологии“.
2.Актуализирана Стратегия за развитието на професионална гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” - 2017 – 2020 година
   С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини