Нашите ученици

       От посещение в Латвия се завърна делегация от ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“, представлявана от Ира Михайлова и учениците Дженгиз Ибрам от 12 „б“ клас и Венцислав Иванов от 10 „в“ клас. Срещата се осъществява по проект „Wir lernen gesund zu leben!”, секторна програма «Коменски» в периода 13 март – 18 март. В гр. Огре се срещнаха представители на всички партньорски училища: от Австрия, Естония, Италия, Латвия, Литва, Полша и Турция. Темата на провежданите занятия бе «Здраве и навиците в семейството».
     За работната програма българските ученици бяха подготвили презентации и филм, с които разказаха какво са работили по темата в училището през последните месеци. За целта бяха проведени интересни и разнообразни дейности като: провеждане на интервю в 5 семейства по темата «Как да живеем по-дълго като нашите прадеди?», изработване на мартеници , разучаване технологията на занаята «фъкане», рисуване върху гипсови отливки на отличителните знаци на Програмата «Човешки ресурси» и флага на Европейския съюз. Представена беше презентация, отразяваща инициатива за обновяване на училищната среда, в която се включват и родители, и ученици, и учители. Всички партньорски училища обмениха фотографии, онагледяващи изпълнените дейности на т.нар. «Зелен клас», което в ПГ по електротехника и електроника бе обвързано по предложение на учениците с построяването на спортни съоръжения в двора на училището – лостове, успоредка и шведска стена.
     Срещата приключи със заключителна дискусия, на която беше оценена съвместната работа на партньорите в Латвия. Бяха връчени сертификати за участие на всички представители на партньорските организации. Набелязани бяха и предстоящите дейности по проекта, свързани със следващия етап, които ще бъдат представени през м. май в гр. Ескишехир, Турция.

Новини