Нашите ученици

      На 02.06.2020 г. /Четвъртък/ от 17.00 часа в  дирекцията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“  ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:

  1. Становище на ОС за приетите учебни планове  по специалности за учебната 2020/2021 година.

Материалите за заседанието ще бъдат предоставени онлайн.

Новини