Нашите ученици

      На 11.09.2019 г. /сряда/ от 16.00 часа в  дирекцията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет  с дневен ред:

  1. Отчет за работата на ОС през 2018/2019 година.
  2. Съгласуване  на училищните учебни  планове  за 2019/2020 учебна година.

С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини