Нашите ученици

Заседание на обществения съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“, което ще се проведе на 19.03.2019 г. /вторник/ от 17.00 часа в дирекцията на училището с дневен ред:

  1. Отчет за изпълнение на бюджета на училището за 2018 година.
  2. Становище на ОС по училищния бюджет за 2019 година.
  3. Определяне представители на родителите за наблюдатели при провеждане на ДЗИ.

   Материалите за заседанието ще бъдат предоставени предварително.

Новини