Нашите ученици

     На 16.01.2013 г. в Кърджали знаещите и можещи ученици на Професионална гимназия по електроника и електротехника „Капитан Петко войвода“ (ПГЕЕ) показаха своите възможности и умения по приложна електроника в училищния кръг на Националното състезание „МОГА И ЗНАЯ КАК“. Състезанието е под егидата на Министерството на образованието, младежта и наука, и е спонсорирано от Търговска верига „ЕЛИМЕКС“ – гр. Горна Оряховица. В него взеха участие 32 ученика от ПГЕЕ. Те бяха разделени на две възрастови групи – I-ва група: 9 и 10 клас, II-ра група: 11 и 12 клас.
     Състезанието премина в два кръга – теоретичен тест и практическа задача.
     Всички състезатели участваха в първата теоретична част. След оценяването на конкурсните работи в теоретичната част до втората практическа част бяха допуснати учениците, класирани на първите 6 места във всяка от двете възрастови групи.
     След изпълнението на практическата задача на база индивидуален резултат бяха излъчени победителите от всяка възрастова група. На първо място в I-ва група се класира Сонер Тунжер Мехмед от 9 „б” клас, на второ място – Ерен Хасан Ариф от 9 „а” клас и на трето място – Ерджан Халил Мехмед от 10 „б” клас. Във II-ра група на първо място е Нури Расим Салиф от 12 „а” клас, на второ място – Седат Хикмет Юсуф от 12 „б” клас и на трето място – Мюмюн Неджат Ахмет от 11 „б” клас. Индивидуален победител с най – много точки от двата кръга е Нури Расим Салиф.
     Спечелилите призови места ученици бяха наградени със сертификати и изделия на фирма „Пасат електроникс“ ООД. Голяма награда получиха и двамата ученици от 12 клас Нури Расим Салиф и Седат Хикмет Юсуф, които могат да се запишат за редовни студенти в ТУ – Габрово в желана от тях специалност за учебната 2013-2014 г.
     Наградите бяха връчени от инж. Петко Кушлев и инж. Детелина Иванова – представител на ТВ „ЕЛИМЕКС“.
    Директорът на ПГЕЕ инж. Петко Кушлев поздрави участниците, организаторите и победителите като пожела на учениците интересът и мотивацията, която проявиха по време на състезанието, винаги да ги съпътстват при изучаването и практикуването на избраната от тях специалност.
Гордеем се с Вас момчета!

Новини