Нашите ученици

Производствена практика в Австрия

    Стажантите от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода", които заминаха за град Волфсберг, Австрия, започнаха производствената си практика. Програмата на стажа е ориентирана към Автомобилната мехатроника и по-специално към компютърната диагностика на автомобила. Занятията се провеждат от австрийски преподаватели с дългогодишен опит и на реални работни места. На разположение на стажуващите е богатата материална база на училището. Партньорите от Berufsschule Wolfsberg са подготвили атрактивна програма, съобразена с професионалните интереси на стажантите, която надгражда обучението им е професионалното училище. В свободното време за учениците са организирани различни културни мероприятия.

 

Новини