Нашите ученици

Отлично премина представителната изява на учениците от ПГЕЕ ‘’Капитан Петко войвода’’ в клуб "Кътчетата от Родопите, които малко познаваме", работещи по проект BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора”. Те представиха със снимки своите походи до различни природни, културно-исторически и архитектурни забележителности в общ.Кърджали.
Благодарение на активното си участие в дейността на клуба, учениците обогатиха своите познания за уникалните богатства и красоти на Източните Родопи и стигнаха до извода, че трябва да пазим природата ,да й се радваме като прекрасна и завидна среда в която живеем , да я обичаме и да говорим за нея с любов.

Новини