Нашите ученици

      На 15 ноември тази година в гр. Кърджали гостува проф. д-р Христо Матанов преподавател по История на Византия и История на Балканските народи в СУ „Климент Охридски“, автор на историческа литература и учебници. На проведената среща с ученици и учители от града на тема „История, толерантност, религия” присъстваха учениците от ПГЕЕ „Капитан Петко вовйвода”: Георги Чернев-9 бклас, Онур Сали и Димитър Манев от 11б клас . Интересната и увлекателна лекция на проф. д-р Матанов разгледа въпросите дали историята и религията пораждат толерантност. След края на лекцията нашите ученици проведоха разговор с професора.

Новини