Нашите ученици

Производствена практика в град Висеу, Португалия

Десет единадесетокласници от ПГЕЕ проведоха триседмична производствена практика в град Висеу, Португалия с ръководител инж. Антоанета Сендова.

Публикации в португалските медии:

 

 

 

Новини