Нашите ученици

 Учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” за трета поредна година, приключиха успешно практическото си обучение по проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
  Фирмите с които реализирахме проекта са дългогодишни наши партньори.
 „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ” АД, „ТЕХНОЛУКС“ ООД, "ТРЕЙС РУУТ" ООД, „РОТЕЛ” ООД И "УНИМАТИКС" ООДосигуриха работни места на 51 младежи от 10 и 11 клас, обучаващи се по професиите Електротехник и Техник на компютърни системи.
  Създаването и осъществяването на стажантските програми по проекта има изключително позитивно влияние, както върху учениците така и върху фирмите с които работим.
  За фирмите е важно да участват и партнират в професионалното обучение за да могат да зададат своите изисквания към съдържанието и качеството на обучението, съобразени със спецификата на конкретни работни места.
  Момчетата добиха представа как ще изглежда бъдещото им работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието им, когато започнат да работят по избраната от тях професия.
  Учениците от специалност „Електообзавеждане на производството“ ремонтираха електрически двигатели и трансформатори и участваха в поддръжката на инсталацията за преработка на златосъдържащи руди.
Стажантите от специалностите „Компютърна техника и технологии“ и „Компютърни мрежи“ асемблираха компютърни конфигурации, извършваха диагностика и ремонт на проблемни компютри и им инсталираха операционна система и потребителски програми.
  Изказваме своите благодарности на наставниците по проекта - инж. Георги Георгиев и инж. Денис Исмаилов от „ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ”, на Ивайло Боянов от „ТЕХНОЛУКС“, на инж. Георги Гачев от "ТРЕЙС РУУТ", на инж. Елена Петкова от „РОТЕЛ” и на Росица Василева от "УНИМАТИКС" за отделеното време, споделените знания, умения и опит при обучението и работата с нашите момчета. Това имаше изключително голяма роля за развиването на определени практически умения у учениците.
  Радостно е, че сътрудничеството между професионалното образование и бизнеса става приоритет. Това е още една крачка към успешното постигане на общата ни цел - да разчитаме на квалифицирани и мотивирани млади кадри, за едно по – добро бъдеще.
 

Новини