Нашите ученици

На 18.01.2014г. осмокласниците Даниел Кючюков, Николай Каров, Станислав Каров и Георги Караманов от ПГЕЕ заминаха на работна среща в Република Италия по проект "Мiteinander statt nebeneinander", с ръководители инж.Петко Кушлев, инж.Антоанета Сендова и Юлия Ковачева.

Новини