Нашите ученици

В ПГ по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“  стартираха дейности за работа на преподавателите с учениците и техните родители. В тази връзка се проведоха с 5 семейства интервюта, с цел да бъдат събрани мнения за това как в днешно време се спазват традиции и ритуали, завещани  от много поколения. Идеята се осъществява съобразно дейностите, предвидени по проект „Wir lernen gesund zu leben!“,секторна програма „Коменски“. В непринудена семейна обстановка десетокласникът Венцислав Иванов задаваше въпроси на своите съученици и техните родители, баби и дядовци за това как се сплотява фамилията, какви традиционни ястия приготвят и какви рецепти пазят във фамилната книга, използват ли „бабини“ билки при настинка, има ли дълголетници в рода им и какво прави семейството, за да се живее по-здравословно. Впечатляващо бе и гостоприемството на семействата, и добрите практики, които се споделяха в хода на обследването. Учениците научиха за първи път от своите близки непознати за самите тях фамилни истории, които ще оставят спомен и по този начин ще се продължи традицията да бъдат съхранени завинаги. Интервюта се проведоха в семействата на осмокласниците Георги Дамянов и Фахри-Хан Емин, деветокласника Стоян Милчев, десетокласника Антон Мингов и Дженгиз  Ибрам от 12 клас.
В духа на креативните методи бе и провеждането на нов вид родителска среща - на чаша чай, с майките и бащите на осмокласниците от специалността „Компютърна техника и технологии“ преди края на първия учебен срок. Сред приятелска атмосфера педагози и родители обсъдиха първата съвместна подготовка и отбелязването на новогодишното празенство на класа, умуваха как да направят със собствени усилия класната стая по-уютна и още по-желана, говориха за сходствата и различията при овладяване на трудностите, както и за успехите на най-малките ученици в професионалната гимназия.
Пряката и перманентна връзка между учители и родители, общото им взаимодействие и търсенето на единна посока при осъществяване на образователните цели и пълноценното изграждане на тинейджърите може надеждно да допринесе за по-добрата им бъдеща реализация в живота. Това е задача, която е свързана с усилията и напредъка на целия колектив в ПГЕЕ.

Новини