Нашите ученици

Ние сме бъдещето на град Кърджали! Искаме да знаем, искаме да можем, искаме да работим! Това стана възможно днес и сега с включването ни в проект BG051PO001-3.3.07-0001 „Ученически практики“, осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз!

В периода от 01.03.2013 г до 13.09.2013 г. НИЕ учениците от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода” ще приложим на практика наученото в училище.

„ГОРУБСО – КЪРДЖАЛИ”, „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ”, "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" ни осигуриха реални работни места за да добием представа как ще изглежда бъдещото ни работно място, каква е атмосферата и какво ще бъде ежедневието ни, когато започнем да работим по избраната от нас професия и .

В "ГОРУБСО -КЪРДЖАЛИ" се учим да ремонтираме електрическите двигатели и трансформатори и имаме възможност да участваме в поддръжката на съвременна инсталация за преработка на златосъдържащи руди. Работата в „ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ” е добра основа за бъдещото ни реализиране на трудовия пазар. Изграждането на трансформаторни подстанции и полагането на въздушни електропроводни линии ще ни направи добри електротехници. В "ТРЕЙС РУУТ" и "УНИМАТИКС" инсталираме системен и специализиран софтуер на компютърни системи, тестваме, откриваме и отстраняваме проблеми и дефекти в компютърни системи и периферните устройства.

В днешните условия на икономическа криза най-добрата инвестиция е в нашето образование и квалификация.

Новини