Нашите ученици

На 07.04.2023 г. /петък/ от 17.00 часа онлайн ще се проведе заседание на Обществения съвет към училището с дневен ред:

  • Становище на ОС по отчета на бюджета за първото тримесечие

С материалите за заседанието ще бъдете запознати предварително по електронната поща.

Новини