Нашите ученици

          Уважаеми г-жи и господа,
   Най-учтиво Ви каним да участвате в  заседание на обществения съвет на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ , което ще се проведе на 29.09.2022 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в  учителската стая с дневен ред:
  1. Одобряване на стратегията за развитие на училището и приемане на ежегодния отчет на изпълнението и.
  2. Обсъждане на програмата за превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на ранни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.
    Материалите за заседанието ще Ви бъдат предоставени предварително по еmail.

Новини