Нашите ученици

На 11.04.2022г. /понеделник/ от 17.00 часа ще се проведе онлайн заседание на обществения съвет ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ с дневен ред:
1. Становище на ОС по отчета на училищния бюджет за първо тримесечие на 2022 година.
С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището. Те ще Ви бъдат изпратени и по електронна поща.

Новини