Нашите ученици

На 01.04.2021 г. /четвъртък/ от 17.00 часа онлайн ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:
1. Становище на ОС по отчета за първо тримесечие на училищния бюджет за 2021 година.
С материалите за заседанието ще бъдете запознати по електронните Ви пощи.

Новини