Нашите ученици

     На 30.03.2021г. /вторник/ от 17.00 часа   ще се проведе онлайн заседание на обществения съвет  ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ с дневен ред:

  1. Становище на ОС по училищния бюджет за 2021 година.

С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището, ще  бъдат изпратени и по електронна поща.

Новини