Нашите ученици

На 30.03.2020 г. /понеделник/ от 17.00 часа в  дирекцията на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет  с дневен ред:

  1. Становище на ОС по училищния бюджет за 2020 година.

С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини