Покана (заседание на обществения съвет - 11.01.2018

На 11.01.2018 г. /четвъртък/ от 17.00 часа в учителската стая на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:
1.Становище на ОС по училищния план-прием за 2018/2019 учебна година.
С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини