Държавни зрелостни изпити

График за провеждане на ДЗИ - майска сесия 2019
 

I.

Български език и литература

21 май 2019г.

08.00ч.

II.

Втори ДЗИ

23 май 2019г.

08.00ч.

III.

ДЗИ по желание на ученика

 в периода 28.05.2019г. – 31.05.2019г.График за дейностите, свързани с ДЗИ
 

Дейност

срок

1.

Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

от 05.03.2019г.
до 18.03.2019г.

2.

Допускане до ДЗИ

до 17.05.2019г.

3.

Обявяване на списъци с разпределението на
зрелостниците по училища, сгради и зали

до 17.05.2019г.

4.

Издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ

до 17.05.2019г.

5.

Оценяване на изпитните работи

от 25.05.2019г.
до 08.06.2019г.

6.

Обявяване на резултатите от ДЗИ

до 13.06.2019г.

 

 
ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ
МОН зелен телефон за матурите: 080019010
МОН интернет адрес:
www.minedu.government.bg
МОН e-mail:
Цялата информация за ДЗИ: http:www.zamaturite.bg

Новини