На 11.01.2017 г. /сряда/ от 16.30 часа в учителската стая ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:

         1. Становище на ОС по училищния план-прием за 2017/2018 учебна година.

      С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини