На 29.03.2017 г. /сряда/ от 17.00 часа в учителската стая на ПГЕЕ „Капитан Петко войвода“ ще се проведе заседание на обществения съвет с дневен ред:

  1. Становище на ОС по училищния бюджет за 2017 година.
  2. Становище по етичния кодекс на училищната общност.

С материалите за заседанието може да се запознаете в дирекцията на училището.

Новини